Zelfbeeld en zelfvertrouwen basisonderwijs kleuter opvoeding sociaal-emotionele vaardigheden zelfbeeld zelfvertrouwen Apr 15, 2024

 

Ik kan het niet!

Juf, jij moet het doen!

 

Enkel door zelfstandig nieuwe uitdagingen te durven aangaan, kan een stevig basisvertrouwen in jezelf ontstaan.

 

Verschil tussen een vaste mindset en een groeimindset

Een vaste mindset denkt in alles-of-niets termen. Het geeft weinig...

Lees meer...
Maar hij duwt mij! conflict conflictsituaties gevoelswereld herstel kleuters sociaal-emotionele vaardigheden Sep 18, 2023

Het is zuivere kleuterlogica:

 • Als jij mij duwt, duw ik terug. 

 • Wat jij mag, mag ik ook. 

 • Oog om oog, tand om tand. 

De morele ontwikkeling van een kleuter is gestart, maar komt zeker nog niet vanuit zichzelf. Een kleuter leert nog maar de eerste stappen in ordenen van...

Lees meer...
Dat is van mij! afwachten delen inlevingsvermogen interactie samen spelen sociaal-emotionele vaardigheden sociale vaardigheden Jun 19, 2023

Delen bij kleuters loopt niet altijd op wieltjes...

Tot de leeftijd van twee jaar zal een kleuter voornamelijk solitair spel tonen. Hij speelt een spel alleen en bepaalt zelf het verloop ervan. Hij kan dan misschien wel al naast een ander kind spelen, maar zal meestal nog niet actief in...

Lees meer...
'Maar juuuuuf...' Over kleuters die komen klikken. emotieregulatie normen en waarden sociaal-emotionele vaardigheden verantwoordelijkheid Jun 05, 2023

Wist je dat...

 • Een kleuter nog maar net leert wat goed en fout is. Zijn eigen normen- en waardenschaal opstellen is heel verwarrend en een lang proces. Klikken is dan vaak bevestiging zoeken bij een volwassene, van dat wat goed of fout is. Dit proces negeren of afblokken is dus niet nuttig....
Lees meer...
Het zelfbeeld in volle ontwikkeling groeimindset sociaal-emotionele vaardigheden zelfbeeld zelfreflectie zelfvertrouwen May 22, 2023

Wist je dat...

 • De ontwikkeling van het zelfbeeld al start op kleuterleeftijd 
 • Telkens weer een ‘naam’ horen, vaak ervoor zorgt dat we ons ook echt zo zullen zien en gedragen 
 • Een groeimindset vaak voor een meer positieve kijk zorgt en dus bijdraagt aan positiever...
Lees meer...
Wanneer betrapte jij jezelf nog eens op kleutergedrag? conflict emotieregulatie emotioneel opvoeden gevoel verkleinen gevoelswereld mentale ruimte onspanning sociaal-emotionele vaardigheden zelfzorg May 08, 2023

  Herken je dit?...

Het is zo een dag waar wel duizend brandjes geblust worden. 

Het lijkt alsof alles heel snel te veel is voor jouw kleuter, maar ook voor jou. Wat normaalgesproken al vlot gaat, lukt vandaag jouw kleuter niet. Hij eist nabijheid, maar heeft het net vandaag erg...

Lees meer...
Help! Een spook onder mijn bed! angst fantasie gevoel verkleinen ontladen ouder-kind verbinding sociaal-emotionele vaardigheden Mar 13, 2023

Wist je dat...

 • Fantasie en realiteit vaak nog door elkaar lopen bij kleuters.

 • Fantasie vaak woorden en een verklaring geeft aan het angstige gevoel.

 • De angst voor spoken en monsters een fase is, die in de lagere school wel eens vaker overgaat in de angst voor inbrekers of andere meer...

Lees meer...
Verveling bij kleuters kleuters sociaal-emotionele vaardigheden verveling vrij spel zelfstandig spelen Feb 13, 2023

Wist je dat...

 • Vrij spel heel waardevol is en soms ook de tijd moet krijgen om tot stand te komen? De verveling die er soms aan vooraf gaat, zorgt naast frustratie zeker ook voor creativiteit. 

 •  Tijd voor verveling ook kan gezien worden als tijd om te ontprikkelen. Het is een duw op...

Lees meer...
Ontspanning bij kleuters kleuters mentale ruimte ontlading ontspanning relaxatie rust in de klas rust in huis sociaal-emotionele vaardigheden Jan 29, 2023

Wist je dat...

 • Ontspannen voor kinderen niet lukt als ze nog onrust en spanning voelen. Een warm bad helpt jou ook niet als je nog helemaal opgedraaid bent. Toch?

 • Spanning vaak niet zichtbaar is, tenzij de emmer overloopt en het al lang te veel is.

 • Echt ontspannen ook een leerproces is. We...

Lees meer...
Ruzies bij kleuters conflicten coƶperatief spel emotieregulatie herstel kleuterklas kleuters perspectiefname ruzie samen spelen sociaal-emotionele vaardigheden sociale vaardigheden Jan 13, 2023

Wist je dat...

 • Een kleuter nog geen idee heeft wat de andere denkt of voelt. Perspectief nemen en zich verplaatsen in de ander, is een vaardigheid die nog niet of amper aanwezig is in de kleutertijd. 
 • Een kleuter nog erg fragmentarisch kijkt naar de wereld. Het grote plaatje zien, rekening...
Lees meer...