Ruzie en herstel herstel herstelmuur kleuters ontlading ontspanning ruzie Mar 18, 2024

Als voorlaatste thema in de Junglemaatjes lesmethode buigen we ons over ‘ruzie en herstel’.

Binnen dit thema focussen we ons op de definitie van een conflict. Een conflict zelf snel kunnen herkennen is een eerste belangrijke stap in dit leerproces. Ook focussen we op...

Lees meer...
Maar hij duwt mij! conflict conflictsituaties gevoelswereld herstel kleuters sociaal-emotionele vaardigheden Sep 18, 2023

Het is zuivere kleuterlogica:

  • Als jij mij duwt, duw ik terug. 

  • Wat jij mag, mag ik ook. 

  • Oog om oog, tand om tand. 

De morele ontwikkeling van een kleuter is gestart, maar komt zeker nog niet vanuit zichzelf. Een kleuter leert nog maar de eerste stappen in ordenen van...

Lees meer...
Ruzies bij kleuters conflicten coƶperatief spel emotieregulatie herstel kleuterklas kleuters perspectiefname ruzie samen spelen sociaal-emotionele vaardigheden sociale vaardigheden Jan 13, 2023

Wist je dat...

  • Een kleuter nog geen idee heeft wat de andere denkt of voelt. Perspectief nemen en zich verplaatsen in de ander, is een vaardigheid die nog niet of amper aanwezig is in de kleutertijd. 
  • Een kleuter nog erg fragmentarisch kijkt naar de wereld. Het grote plaatje zien, rekening...
Lees meer...