kleuter kijkt vooruit op kindermaat

Op Kindermaat

helpt leerkrachten en ouders bij het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen, om zo naar meer verbinding, positiviteit en rust te streven, in de klas én thuis! 

- Emotioneel onderwijzen, op school en thuis op 1 lijn -

 
Het is van het allergrootste belang om niet enkel aandacht te hebben voor de cognitieve ontwikkeling en prestaties, maar ook van jongsaf te investeren in het psychisch welbevinden.  

Onze kinderen bewustmaken en begeleiden in het ontwikkelen van een eigen ik, het leren vertrouwen in zichzelf en met een positieve mindset evenwichtig en veerkrachtig in de wereld te staan; dat zijn de vaardigheden die minstens evenveel aandacht verdienen. 

We weten dat wel, maar onderbouwd en stapsgewijs hiermee aan de slag gaan, is niet evident en vraagt erg veel, van elk van ons. 

Met veel passie en expertise helpen we je dit doel met gemak te bereiken. 

Kennis delen.

 

Een theoretisch kader over de ontwikkeling van het jonge kind zorgt voor duidelijkheid in dat wat als leeftijdsadequaat kan worden beschouwd en wat we dus met andere woorden mogen en kunnen verwachten. En vooral… wat niet. 

Met die houvast lukt het vaak makkelijker om met een andere bril naar het gedrag van kinderen te kijken. Op die manier is ondersteuning gericht en écht helpend. 

bekijk de wereld door de bril van kleuters
pasklare online inspiratie

Pasklare inspiratie aanbieden.

 

Onze kennis uitbreiden is één zaak, maar hiermee vervolgens meteen aan de slag kunnen, is zeker zo belangrijk.  

De les- en spelfiches zijn printklaar. Ze zorgen ervoor dat je meteen kan starten, zonder verdere voorbereiding. 

Motiveren.

We staren ons niet blind op het moment.  

Het vraagt teamwerk en een lange termijn visie om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.   

Op Kindermaat hecht veel waarde aan het betrekken en motiveren van een groot zorgnetwerk. Zowel de kinderen, (groot)ouders, leerkrachten als andere zorgfiguren krijgen onze aandacht. Zo spreken we allen dezelfde taal en wordt de boodschap erg duidelijk en krachtig, over contexten heen.   

Focussen op snelle resultaten doen we niet. De sociaal-emotionele ontwikkeling is geen recht toe recht aan proces. Het gaat er om om leerkansen te grijpen en te weten hoe ze ten volle te benutten. Zo kan jouw kind stapsgewijs en op eigen tempo uitgroeien tot een zelfbewuste, positieve, evenwichtige en veerkrachtige jongvolwassene.  

omgeving van kleuters motiveren tot verbinding

 

We groeien SAMEN naar afgestemde en emotionele opvoeding; thuis en op school.